อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
ดร.เทอด เทศประทีป

ณ.เมรุวัดเม็งรายมหาราช
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓

< กดสารบัญด้านบนเพื่อเข้าชม >