คำขอบคุณ และภาพแขกผู้มีเกียรติ

คำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ

เจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมฟังสวดอภิธรรมการบำเพ็ญกุศล นำพวงหรีดมาเคารพศพ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญตลอดจนร่วมงานในวันพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เทอด เทศประทีป หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดประการใด เจ้าภาพขอน้อมรับและกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำบำเพ็ญกุศล โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล สมบูรณ์พูนผล พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

ครอบครัวขอกราบขอบพระคุณ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

ภาพถ่ายในพิธี

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 พิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลวันแรก


วันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลวันที่สอง


วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลวันที่สาม

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลวันสุดท้าย

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 พิธีบำเพ็ญกุศล ก่อนวันพระราชทานเพลิงศพ

ส่วนถัดไป