คำไว้อาลัย

รักและคิดถึงพ่อที่สุด พ่อไม่ได้จากไปไหน แต่อยู่ในใจฉันเสมอและตลอดไป

อาภา เทศประทีป

ภรรยา

คำไว้อาลัยท่านอื่น