คำไว้อาลัย

ด้วยความเคารพรักและผูกพัน


ความสนิทสนมที่ผมมีต่อท่านอาจารย์เทอดเป็นเวลายาวนาน ทำให้ผมรู้สึกใจหายเมื่อทราบข่าวว่า ท่านอาจารย์ได้จากไปอย่างกะทันหัน

ท่านอาจารย์เทอด เปรียบเสมือน อาจารย์ และรุ่นพี่ ที่ผมมีความเคารพ และสนิท เราเคยร่วมทำงานบริหารด้วยกันมาสมัยที่เป็นรองคณบดี ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผมได้ขึ้นไปช่วยงานพี่เทอดเป็นครั้งคราวเมื่อสมัยท่านเป็นคณบดีที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณงาม ความดี ความรัก ความปรารถนาดี  ที่ท่านอาจารย์เทอด ได้กระทำไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นความประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้

   

ผมขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของท่านอาจารย์เทอด หวังว่าคุณงามความดี ของท่านอาจารย์ที่ได้กระทำไว้มาตลอดชีวิตของท่าน จะเป็นแสงประทีปนำพาดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ไปสู่ณ. แดนสวรรค์ในสัมปรายภพ สงบสุขตลอดนิรันดร์


         

   


ด้วยความรัก เคารพ และผูกพัน

รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต

คำไว้อาลัยท่านอื่น