คำไว้อาลัย

ผม นายสัตวแพทย์ ชาญณรงค์ รอดคำ ขอส่งรูปนี้ซึ่งเป็นรูปที่บุคคลากรภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ได้ถ่ายร่วมกับท่านอาจารย์เทอด ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อครั้งที่ไปสัมมนากันที่เชียงรายครับ

ขอร่วมไว้อาลัยและระลึกถึงอาจารย์ตลอดไปครับ


จากลูกศิษย์ สัตวแพทย์ จุฬาฯ รุ่นที่ 55

นายสัตวแพทย์ ชาญณรงค์ รอดคำ

คำไว้อาลัยท่านอื่น