คำไว้อาลัย

อาลัย.. อาจารย์เทอด:
 
อจ.เทอด เทศประทีป ผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อ ครู พี่ เพื่อน ที่ปรึกษาตลอดเวลา10ปี ที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย


อจ.เทอด เป็นบุคคลที่ช่วยให้กำลังใจและผลักดัน เวลาที่ดิฉันมีความรู้สึกเหงา ท้อแท้และเศร้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ ท่านเป็นคนมีความเมตตามีบารมีแห่งความร่มเย็น ดิฉันจะรู้สึกสบายใจเสมอเมื่ออยู่ใกล้กับท่าน

วันนี้อาจารย์ที่เคารพรักอย่างยิ่งได้จากไปแล้วรู้สึกใจหายและอาลัยอย่างสุดซึ้ง

ขอส่งดวงวิญญาณของ อจ.เทอดสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร์เทอญ

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

คณบดีผู้ก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำไว้อาลัยท่านอื่น