คำไว้อาลัย

แด่..อานิดด้วยอาลัยและเคารพรัก 

ข่าวการจากไปของ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป (อานิด) ทําให้กระผมและครอบครัวรวมทั้ง ญาติๆต่างรู้สึกตกใจและเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักไปอย่างกะทันหัน ด้วยอานิดนั้นเป็นทั้งอาและผู้ปกครองของกระผมและพี่ๆระยะหนึ่งในวัยเด็ก ตลอดเวลาที่ได้อาศัยร่มใบบุญของอานิดอยู่นั้นไม่มีแม้วันใดที่กระผมจะรู้สึกขาดความอบอุ่น เนื่องจากอานิดมักจะคอยให้ความเมตตากรุณาและดูแลห่วงใยหลานๆอยู่เนืองๆ จึงนับได้ว่าอานิดเป็นเสมือนบุพการีผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงอีกคนหนึ่งในชีวิตของกระผมและพี่ๆ 

สุดท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลได้โปรดดลบันดาลให้ผลบุญกุศลที่อานิดได้กระทํามา เป็นอานิสงส์ให้อานิดไปสู่สุขติในสัมปรายภพ ด้วยเทอญ

นายจักรกฤช เทศประทีป (อี๊ด)

หลานชาย

คำไว้อาลัยท่านอื่น