คำไว้อาลัย

คิดถึงคุณพ่อเทอดมากๆค่ะ ทั้งหล่อ ใจดีที่สุด

คุณพ่อจะอยู่ในใจฮุงตลอดไป...

ภญ.บุญสุข เสรีธรรมรักษ์

ฮุง

คำไว้อาลัยท่านอื่น