คำไว้อาลัย

อาลัย รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป

 

ทราบข่าวการจากไปของรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป หรือ อ เทอดที่ผมเรียกท่านอย่างคุ้นเคย ยังมึนๆ อยู่ว่ามันเป็นความจริงหรือ ไล่ยืนยันจนแน่ใจจากพรรคพวก หลากหลายภาพที่ระลึกถึงท่านอาจารย์เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในความคิดคำนึง

พวกเราคุ้นเคยกับอาจารย์เทอดตอนเรียนวิชาพยาธิวิทยาราวช่วงปีสี่ในคณะสัตวแพทย์จุฬาฯ อาจารย์ลายมืออาร์ตแบบสถาปนิกเช่นเดียวกับภาพประกอบการบรรยายทางพยาธิวิทยา โดยเฉพาะพยาธิวิทยาระบบทางเดินหายใจว่าด้วยนิวโมเนียแบบต่างๆ บ่งบอกถึงความสามารถในเชิงศิลปะที่อาจารย์มีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกับน้ำเสียงของอาจารย์ที่สุภาพอ่อนโยนเป็นสุภาพบุรุษ

ผมผูกพันในความเมตตาของอาจารย์ที่มีต่อผมอีกครั้งตอนช่วงเพิ่งจบสัตวแพทย์หลังไปเริ่มงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้เพียงเดือนเดียว อาจารย์โทรศัพท์ตามแจ้งข่าวทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้านไวรัสวิทยาของจุฬาฯที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นอาจารย์สมัครได้ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในอาชีพรับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในอีกหกปีถัดมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นพระคุณที่ไม่อาจลืมเลือน จำได้ว่าในเดือนมีนาคมปี 2535 ที่ผมจบเดินทางกลับมาจากมินเนโซต้า สหรัฐอเมริกา ได้ไปกราบอาจารย์ซึ่งขณะนั้นเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะฯ ออกปากชวนผมไปภาคสนาม สพช.ที่ห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ ผมรับปากอาจารย์ไปทันทีแม้ว่าจะต้องปรับตัวกับอุณหภูมิที่แตกต่างของฤดูใบไม้ผลิที่หนาวเย็นในที่ผมจากมาเจอกับกลางฤดูร้อนที่ร้อนจัดของอิสาน นับแต่นั้นมาอาจารย์ก็ยังไว้ใจให้โอกาสใช้งานใหญ่ๆผม สอนงานผมอีกหลายเรื่อง เช่นงานสัตวแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งแรก การช่วยงานเป็นกรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ได้ไปรับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนแรก อาจารย์ยังได้กรุณาให้ผมได้ไปช่วยสอนวิชาไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์แม้กาลต่อมาที่อาจารย์ไปช่วยงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ทั้งช่วงที่เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีและเป็นอธิการบดี พวกเรามีโอกาสได้ไปกราบสวัสดีและร่วมทานข้าวเยี่ยมเยียนถามไถ่ทุกข์สุขกันอยู่เนืองๆ อาจารย์ก็ยังให้ความเมตตาพวกเราทุกครั้งไป อาจารย์เป็นแบบอย่างของผู้ที่อุทิศตนสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้กับประเทศชาตินี้ที่พวกเราได้ถือเป็นต้นแบบชีวิตการงานที่ผมจะยึดถือในความทุ่มเทกับการงานเพื่อส่วนรวมเสมอมา

วันนี้อาจารย์เทอดได้จากพวกเราไปคุณความดีที่อาจารย์ได้กระทำมาตลอดชีวิต ขอให้เราได้กราบส่งดวงวิญญานของท่านอาจารย์เทอดสู่สัมปรายภพที่สุขสงบที่สุด

 

รักและเคารพอาจารย์ครับ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. คณิศักดิ์ อรวีระกุล

คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำไว้อาลัยท่านอื่น