คำไว้อาลัย

นี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายที่ได้กราบลาอาจารย์  รศ. น.สพ. ดร.เทอด เทศประทีป อาจารย์เป็นผู้ที่ทำให้ผมได้มาเรียนคณะสัตวแพทย์ ถ้าอาจารย์ไม่รับผมเข้าเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ ในวันนั้นก็ไม่มี นายสัตวแพทย์กรกฎ ในวันนี้...

ผมได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์เมื่อปี 2541 ครั้งนั้นอาจารย์เป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ผมเองเรียนจบภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เมื่อปี 2539 กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาโทที่ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ผมเองอยากเรียนสัตวแพทย์มานานแต่ไม่สามารถสอบเข้าได้เลยเรียนคณะเกษตรจนจบ แต่ความอยากเรียนสัตวแพทย์มีอยู่ตลอด จำได้ว่าวันหนึ่งไปนั่งคุยกับ รศ.สพ.ญ.นุชา สิมะสาธิตกุล อาจารย์ประจำ ภาควิชาสัตวศาสตร์ แล้วอยู่ๆ อาจารย์ก็พูดว่าลองไปหา อาจารย์เทอด คณบดีคณะสัตวแพทย์ดูไหมว่ามีวิธีรับแบบไหนที่ไม่ต้องสอบเอ็นทรานซ์ ผมก็บอกว่าเอาลอง อาจารย์นุชาเลยโทรไปหา อาจารย์เทอด เล่าเรื่องผมให้ฟังแล้วนัดวันให้ผมไปหาที่ ที่ทำการชั่วคราวคณะสัตวแพทย์ ที่เป็นอาคารหลังเดียวหน้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะตอนนั้นอาคารคณะที่แม่เหียะยังสร้างไม่เสร็จ แล้ววันที่ผมไปก็ได้พบกับ อาจารย์เทอด ท่านก็กรุณามาคุยสอบถามที่มาที่ไปว่าทำไมถึงอยากเรียน ผมก็เล่าให้ฟังจนหมด จากนั้น อาจารย์เทอด ก็พาผมไปหา รศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ซึ่งท่านเป็นรองคณบดี กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเราก็หาช่องทางเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบ จนในที่สุดไปเจอระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในปริญญาที่สองสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยให้เป็นความเห็นชอบการรับโดยคณะ ผมจึงมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. นับว่าเป็นปริญญาที่สองคนแรกของคณะเลยทีเดียว

ถ้าในวันนั้น อาจารย์เทอด ไม่เมตตาช่วยหาช่องทางในการรับเข้าศึกษาต่อให้ผม ผมก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนคณะสัตวแพทย์และไม่ได้เป็น นายสัตวแพทย์กรกฎ ทุกวันนี้ แม้ว่าตลอดเวลาที่เรียน แม้ว่าผมจะไม่ได้มีโอกาสคลุกคลีและสนิทสนมกับอาจารย์เทอดมาก แต่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมของคณะจะมีโอกาสได้พบ ได้คุยกับอาจารย์เสมอ ครั้งสุดท้ายที่มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์คือ งานประชุมสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อาจารย์มาแสดงความยินดีในโอกาสที่ผมผ่านการประเมินตำแหน่งวิชาการระดับ ศาสตราจารย์ อาจารย์เข้ามาจับมือแสดงความยินดีพร้อมให้พรในการทำงาน ผมก็ไม่นึกว่าครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสพบอาจารย์ อาจารย์เป็นตัวอย่างของอาจารย์ที่ดี ผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยบารมี มีเมตตา ต่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ร่วมงาน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน 

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่ง รศ. น.สพ. ดร.เทอด เทศประทีป ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง ดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณ รศ. น.สพ. ดร.เทอด เทศประทีป ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ


ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มช.รุ่น 62รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำไว้อาลัยท่านอื่น