คำไว้อาลัย

ถึงอาจารย์เทอดที่เคารพ


พักผ่อนให้สบายนะคะ หน้าที่บนโลกใบนี้อาจารย์ได้ทำไว้อย่างดีแล้ว โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้ ให้กำเนิดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา สร้างคณะ สร้างความรู้ สร้างสัตวแพทย์

ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร อาจารย์ได้ให้เกียรติกลับมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรารุ่น 1 กลับมาดูความสำเร็จรุ่นแรกของคณะ ความเมตตาจิต ความดีงามของอาจารย์เทอดจะอยู่ในใจตลอดไปค่ะ
สพ.ญ.ผจงจิตร ใหม่ยะ

Vet CMU รุ่นที่ 1

คำไว้อาลัยท่านอื่น