คำไว้อาลัย

คำอาลัย

กระผมเป็นหลานอานิด (ด.ร.เทอด เทศประทีป) เป็นลูกของพี่ชายอานิดครับ กระผมได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับอานิดมาตั้งแต่ในวัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยรุ่น จึงเป็นความโชคดีของกระผมที่ได้รับความเมตตาจากอานิดอย่างมาก อานิดจะคอยอบรมสั่งสอน ให้กระผมขยันทำงาน ฝึกให้กระผมมีความรับผิดชอบในการทำงานโดยมอบงานบ้านให้ทำทีละเล็กทีละน้อย และสอนวิธีทำไปด้วย และเมื่อกระผมเป็นวัยรุ่น อานิดก็ยิ่งสอนให้กระผมขยันเรียนหนังสือไม่ไปเที่ยวเล่นโดยเปล่าประโยชน์ คำสอนเหล่านี้เป็นการปลูกฝังให้กระผมได้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานและใช้ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ความเมตตาของอานิดจึงอยู่ในความทรงจำของกระผมเสมอมา การจากไปของอานิดจึงดูรวดเร็วมากสำหรับกระผม อานิดจะอยู่ในดวงใจของกระผมด้วยความเคารพรักอย่างมิรู้ลืม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้อานิดผู้ซึ่งเป็นบุพการีของกระผมไปสู่สุขติในสัมปรายภพด้วยเทอญ


                                                         

                                                                  


 พลอากาศตรี นพพร เทศประทีป (อ๋อย)

หลานชาย

คำไว้อาลัยท่านอื่น