คำไว้อาลัย

อ.เทอด

ประ ศาสตร์สัตวเวชไว้ ล้านนา

ทีป สว่างนำทางมา ค่าล้ำ

ดอย ย่อมยอดทอดทา รูปสด ใสงาม

คํา กับทำสนุกน้ำ ใจม่วนงานเสมอ

คิดถึงอาจารย์ครับ

เลิศรัก ศรีกิจการ

คำไว้อาลัยท่านอื่น