คำไว้อาลัย

เทอด วางเหนือสิ่งไซร้     ที่สอน


เทศ ดั่งเทศนาพร     ทั่วหล้า


ประ เหมือนหนึ่งพรมกลอน เย็นฉ่ำ


ทีป ส่องแสงสว่างว่า   เหมาะซึ่ง นำทางลูกศิษย์ สัตวแพทย์ มช.รุ่น 3 (ทุกคน)

(สพ.ญ.อุบลพรรณ วีระโจง ประพันธ์)

คำไว้อาลัยท่านอื่น