คำไว้อาลัย

61 ปี แห่งความหลัง

2502-2563

เช้า 21 เมษายน 2563 ใจหายสุดสุดเมื่อเปิดดูไลน์เพื่อนนักเรียนเก่า  HANNOVER   คุณธีรชัย วีระพงษ์ (ALEX) ที่เชียงราย เป็นนักเรียนเก่าที่สนิทสนมและคุ้นเคยกันมากกับ ดร.เทอด แจ้งข่าวว่า ดร.เทอดเสียแล้ว 

เทอด (เทอดพล) เทศประทีป  รู้จักกันปี 2502 (อายุ 16 ปี เกิดเดือนเดียวกัน) เข้าเรียน ม.7 ที่อำนวยศิลป์ จบม.8 ปี2504 ไปเรียนต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยกันอีก  จบสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่25 ปี2510  แยกย้ายกันไปทำงานตามเส้นทางของตัวเอง

จากนั้น 2513-2516 ต่างก็ได้รับทุนไปเรียนต่อที่เยอรมันและเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันอีก จนจบ Dr.med.vet. ที่ TiHo (TIERARZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER) แล้วกลับมาทำงานกันต่อ พบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราวจนสิ้นสุดวาระ

ด้วยความที่เป็นเพื่อนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเรียน  กิน เที่ยว นอน เทอดเป็นคนดี  น่าคบหา  น่ารักตลอดมา  

แต่ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปโดยธรรมชาติ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่  และดับไป

หลับเถอะนะเพื่อนรัก


ด้วยรักและอาลัย

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิชัย ศุภสินธุ์

คำไว้อาลัยท่านอื่น